Novo ustanovljeni sindikat dejavnosti cestnega gospodarstva Slovenije je bil ustanovljen kot samostojni sindikat zato, da bi njegovi interesi v družbi prišli do izraza in da bi imeli člani svoj glas pri odločanju o lastnih problemih.