Sindikat centrov za socialno delo Since, KSSS Pergam.