Novogradnje v Ljubljani in okolici. Gradnja stanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektov za trg.