Nevladna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe na področju duševnega zdravja.