Družba je registrirana za opravljanje več različnih dejavnosti, v glavnem pa opravlja dejavnost proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah.