Posredovanje in svetovanje v prometu z nepremičninami, posli upravljanja stanovanjskih zgradb, investicije v gradbeništvu, izgradnja in vzdrževanje objektov.