Razvoj strokovne dejavnosti, prizadevanja za dvig kvalitete v stomatološki protetiki, postavljanje doktrinarnih načel v stroki in obravnavanje stanovskih vprašanj.