Rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo. Naši glavni dejavnosti sta pridobivanje gramoza in peska ter proizvodnja betonskih izdelkov.