Upravljanje z nepremičninami – Podjetje se ukvkarja z upravljanje in vzdrževanjem nepremičnin kot tudi z inženiringom in posredništvom.