Predstavitev podjetja ter proizvodnega procesa, kako se iz laporja proizvede cement.