V našem centru so vse dejavnosti namenjene mladim.