Opremili smo že na stotine hiše in pri tem spremenili tako izgled kakor tudi ugled slovenskih hiš.