Radioamater, dejavnost na dolgovalovnem LF 136/137 kHz, kratkovalovnem HF in VHF 50 MHz področju, foto galerija, teksti v slovenskem jeziku…