Samoupravna narodna skupnost Italijanov Izola – Comunita’ Autogestita della Nazionalita’ italiana di Isola.