Računovoske in knjigovodske storitve za samostojne podjetnike, d.o.o.-je, društva ter javne zavode.