Predstavitev rotarijskega gibanja, našega kluba in nasih socialno-humanitarnih ter druzbenih dejavnosti.