Poslanstvo Rotaryja je vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči. Rotarijci jih krepijo z razvojem poznanstev kot priložnosti za dobrodelne aktivnosti.