Za boljše informiranje romskega prebivalstva na področju pomurja in drugod.