Operativno gradbeni inženiring, investicijsko svetovalni inženiring in gradnja za trg. Lokacijsko in cenovno zanimivi projekti se izvajajo na Goriškem in Obalnem področju.