Projektiranje obzidav in toplotnih izolacij za industrijske peči in energetske objekte, dobava in vgradnja materialov, kontrola stanja obzidav.