Dnevnik občinskega svetnika v občini Domžale. Politični blog. Aktualna in lokalna politika, občinski svet, župan…