Naš obseg storitev zajema zasnovo idejnih projektov, pripravljalna dela in vzdrževanje vgrajene opreme v garancijskem roku kakor tudi po tem roku .