Predstavitev RD Mozirje, revirji, ribolovnice, galerija.