Zgodovina mesta Piran, hoteli v Piranu in ostalem slovenskem primorju.