Podjetja so zaradi potreb po optimizaciji dela in delovnega časa vedno bolj prisiljena v uvedbo sistema, s katerim se sprotno in na enostaven način vodi evidenco prisotnosti.