Raziskovanje in razvoj na področjih lesnopredelovalne industrije in novih materialov.