Konec avgusta smo odprli razstavo preko 50 slik v prostorih podjetja v Črnomlju.