RID je projekt, ki vzpodbuja dijake k raziskovanju vpliva novih tehnologij na sodobno družbo. Projekt izvaja Fakulteta za družbene vede v okviru programa Znanost mladini.