Po skoraj dvajsetih letih zbiranja razglednic Dolenjske, Ljubljane, Postonjske jame … in tudi narodnih noš.