Med Ramsarska mokrišča v Sloveniji so trenutno uvrščeni Cerkniško jezero, Sečoveljske soline in Park Škocjanske jame.