RAGOR je javni zavod, ki se ukvarja z vprašanji razvoja Zg. Gorenjske.