Celovita ponudba računovodskih storitev v Mariboru. Vodenje glavne in pomožnih knjig, obračuni plač in davkov, analitična evidenca saldakontov, izpisi odprtih postavk.