Računovodske storitve, finančno in davčno svetovanje. Vodenje knjig za podjetja, zasebnike, društva.