Program, ki zajema glavno knjigo s saldakonti, DDV knjigo, plače in druga izplačila, osnovna sredstva, potne naloge, blagajno…