Vodenje poslovnih knjig za mala in srednja podjetja ter zasebnike. Davčno svetovanje, finančno in podjetniško svetovanje.