Krovstvo, kleparstvo, vzdrževanje in čiščenje prezračevanih sistemov, izvedba protihrupnih sanacijskih ukrepov, stenskih oblog…