Predstavitev gnezdilnic za ptice duplarice in njihova namestitev.