Predstavitev javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija