Organiziramo prevoze vladnih uslužbencev, tujih poslovnih partnerjev, V.I.P., za konference in poslovna srečanja tudi za večje število udeležencev.