Argumenti, ki dokazujejo nesmiselnost vstopa v Nato.