Mešani pevski zbor Rupa-Peč, Prosvetno društvo Rupa-Peč.