Predstavitev Prostovoljnega gasiljskega društva Ravne ter njegovih 120 let delovanja.