V podjetju Elsa Veržej se ukvarjemo z izdelavo tabel in znakov, kot so prometni znaki in reklamne table …