Glineni, ilovnati ometi. Zdrava gradnja, zdravo bivanje.