Namen bloga je osveščanje o trenutni situaciji v Evropi, predvsem na področju migracijske, demografske, ekonomske in politične sfere.