Pridobivanje železa, proizvodnja jekla, kovinskopredelovalna industrija in z njimi povezane industrijske panoge že dolgo močno vplivajo na razvoj in življenje v Sloveniji.