Podjetje za promet blaga in storitev, založništvo, svetovanje, zastopanje.