Montiramo in vzdržujemo vse tipe navadnih, avtomatskih, industrijskih ter dvoriščnih vrat, avtomatskih zapornic in varoval parkirišča.