Podjetje projektira vse vrste strojnih instalacij, nudi nadzor in svetovanje. Področje našega delovanja ni omejeno, saj projektiramo tako manj kot zelo zahtevne objekte.