Izvajanje geodetskih storitev po celotni Sloveniji.